• 0888 200 196
  • Условия за ползване

   On-line базираната платформа www.geraka.com е своеобразен електронен каталог за представяне на продукти, също като всеки такъв на хартиен носител, но с по-голяма функционалност. Възможността за избор и покупка на продукти от разстояние не ограничава по никакъв начин потребителя в правата и възможностите му да направи поръчка и да сключи договор за покупка в реалният официален обект на дружеството находящ се на адрес гр.София, околовръстен път 193.

   Възможните различия в текстовете на законодателните разпоредби уреждащи отношенията между търговец и купувач при дистанционно и стандартно пазаруване на място биха били с погрешно тълкувание, в случай че юридическото лице "Герака.БГ" ЕООД се третира като on-line търговец. Предоставената на потребителя възможност за виртуална визуализация на продукти с цел бързина и улеснение не ограничава възможностите му да осъществи сделка "на място", за разлика от типичните за on-line търговията контакт и покупка от дистанция.

   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОНФИДЕНЦИАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

   Може да се запознаете и с политиката ни свързана с Европейския регламент за защита на личните данни в секция "Лични данни"

   "Герака.БГ" ЕООД собственик на търговската марка няма да събира никаква лична информация за Вас чрез уебсайтът www.geraka.com , освен ако Вие не ни я предоставите доброволно. В случай, че не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не ни я предоставяйте.

               С приемането на общите условия за ползване Вие ни давате безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от Вас лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Герака.БГ" ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на "Герака.БГ" ЕООД, както и за всякакви други не забранени от законодателството цели. Вие по всяко време можете да получите информация дали предоставените лични данни се обработват и използват от "Герака.БГ" ЕООД, както и целите на обработката и използването.

               Сега и за в бъдеще ние не възнамеряваме да продаваме, даваме под наем или предлагаме за маркетингови цели вашата лична информация на трети страни.

               В някои случаи ние можем автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събираме техническа информация, когато се свързвате с нашият сайт, която не е лична информация. Примерите за такъв тип информация включват типа на интернет браузъра, който използвате, типа операционна система, името на домейна на уебсайтът от който се свързвате към нашият сайт. 

   Поръчката на продукти от нашият онлайн магазин изисква въвеждане на лични данни от ваша страна само в рамките на минимума, необходим за реализиране поръчката Ви. Събраните данни се съхраняват в криптиран вид и до тях имат достъп ограничен кръг специално оторизирани лица използващи информацията само и единствено с цел изпълнението на условията по покуко-продажбата, за реализирането на която Вие изрично и недвусмислено сте изразили желанието си. 

   Данни за продавача

   "Герака.БГ" ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България гр.София жк.Овча купел 2, идентификационен номер по ДДС BG200855567

   Може да се свържете с нас на телефон 0888 200 196 или на e-mail адрес geraka.com@gmail.com

   Дефиниции

   - Купувач – лице, което е сключило договор за покупко-продажба през www.geraka.com

   - Продавач – www.geraka.com

   - Сайт – домейна www.geraka.com и неговите поддомейни

   - Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на www.geraka.com по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

   - Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

   - Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта

   - Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта

   - Съдържание - цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет; съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори; данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него;

   - Транзакция – действието от страна на www.geraka.com възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път

   - Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им

   - Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница

   - Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог

   Общи положения

   - Общите условия на www.geraka.com са задължителни за всички потребители на САЙТА

   - Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно

   - Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.geraka.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти

   - www.geraka.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки

   - във всеки един случай на промяна на общите условия www.geraka.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване

   - Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби

   - www.geraka.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.geraka.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им

   - Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от www.geraka.com по всяко време и могат да съдържат грешки

   - Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от www.geraka.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация

   - Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА

   - Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.geraka.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях

   Сключване на договор

   - Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане


   - Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.


   - В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.


   - Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.


   - Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки

   Политика за онлайн продажба

   - Достъпът до www.geraka.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

    

   - www.geraka.com си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.geraka.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на www.geraka.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.geraka.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.


   - Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с www.geraka.com на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

   - Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.


   - www.geraka.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.


   - Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.


   - В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към www.geraka.com се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които www.geraka.com прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на накакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова www.geraka.com препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за стоки, продавани от www.geraka.com


   - Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

    

   Интелектуална и индустриална собственост

   - Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  www.geraka.com.


   - www.geraka.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.


   - Нищо в сключения между www.geraka.com и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на www.geraka.com последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на www.geraka.com върху Съдържаниет. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на  www.geraka.com


   - Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия


   - Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.


   - Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на www.geraka.com за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между www.geraka.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на www.geraka.com, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.


   - Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на www.geraka.com няма да се счита за съгласие от страна на www.geraka.com да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от www.geraka.com


   - Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от www.geraka.com

   Поръчка

   - Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.


   - Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

    

   - Продавача поема отговорност за даставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.


   - Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.


   - С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.


   - Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:


   • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;


   •  осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания


   •  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

    

   - В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

    

   Поверителност

    

   - Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на www.geraka.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от www.geraka.com: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на проджабите и клиентското/потребителското поведение.


   - Клиентът се съгласява да предостави на www.geraka.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.  www.geraka.com няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.


   - С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.geraka.com или трети лица, които са партньори на www.geraka.com и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които www.geraka.com може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

    

   - С предоставянето на свои лични данни на www.geraka.com Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на www.geraka.com, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани

    

   Форсмажорни обстоятелства

    

   - Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.


   - Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 • Свържете се с наш специалист
  Магазинът разполага с мотивиран екип от специалисти, които могат да бъдат безценен съветник при решаване и на най-сложният казус. Тенденциите в дизайна при обзавеждането на банята и кухнята, както и функционалността на самите артикули бързо се променят. Нашите консултанти могат да Ви спестят време и пари предлагайки оптимални варианти с оглед на визия, качество и цена. Възползвайте се!
  • © 2024 GERAKA. Всички права запазени.
  • При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС